Skip to main content

Cloverdale Elementary School

Placeholder text, please change

Bell Schedules

Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:20 AM 7:50 AM 30 min
Kindergarten - Fifth Grade 8:00 AM 2:30 PM 390 min
TK Early Birds 8:30 AM 12:05 PM 215 min
TK Later Gators 10:25 AM 2:30 PM 245 min
Lunch 11:00 AM 1:20 PM 140 min
TK 12:05 PM 12:35 PM 30 min
Kindergarten 11:00 AM 11:45 AM 45 min
1st Grade 11:30 AM 12:15 PM 45 min
2nd Grade 11:45 AM 12:30 PM 45 min
3rd Grade 12:00 PM 12:45 PM 45 min
4th Grade 12:20 PM 1:05 PM 45 min
5th Grade 12:35 PM 1:20 PM 45 min
Recess 10:00 AM 11:00 AM 60 min
1st and 2nd Grade 10:00 AM 10:20 AM 20 min
3rd and 4th Grades 10:20 AM 10:40 AM 20 min
5th Grade 10:40 AM 11:00 AM 20 min
Kindergarten 1:20 PM 1:40 PM 20 min
Flex Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:20 AM 7:50 AM 30 min
Kindergarten - Fifth Grade 8:00 AM 12:10 PM 250 min
TK Later Gaters and Early Birds 8:00 AM 11:40 AM 220 min
Lunch 10:00 AM 12:05 PM 125 min
TK-Kindergarten 10:00 AM 10:25 AM 25 min
1st Grade 10:20 AM 10:45 AM 25 min
2nd Grade 10:40 AM 11:05 AM 25 min
3rd Grade 11:00 AM 11:25 AM 25 min
4th Grade 11:20 AM 11:45 AM 25 min
5th Grade 11:40 AM 12:05 PM 25 min
District Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:20 AM 7:50 AM 30 min
Kindergarten - Fifth Grade 8:00 AM 11:20 AM 200 min
TK Later Gaters and Early Birds 7:50 AM 11:10 AM 200 min
Lunch 10:00 AM 11:20 AM 80 min
1st and 2nd Grades 10:00 AM 10:20 AM 20 min
3rd and 4th Grades 10:20 AM 10:40 AM 20 min
TK and Kindergarten 10:40 AM 11:00 AM 20 min
5th Grade 11:00 AM 11:20 AM 20 min